top of page

มังกรฟ้า ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ ครั้งนี้เราได้ไปบริจาคเลี้ยงอาหาร ที่ "ตรอกสาเก"

✅ ซื้อล็อตเตอรี่กับมังกรฟ้าวันนี้ นอกจากท่านจะได้สนุกลุ้นโชคแล้ว ยังได้เป็นผู้ให้และได้ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง 😊

🌈 บริษัท มังกรฟ้า เราประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่มั่น และเราต้องการเป็นตัวแทนของลูกค้าทุกท่าน ในการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม ในทุกๆ ยอดซื้อฝากร้าน ทางมังกรฟ้าจะนำรายได้จากสลากทุกใบที่ท่านซื้อนำไปสร้างโอกาส สร้างชีวิต สร้างความสุข ให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 🧒👧

💝 มังกรฟ้า ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ 💝 ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมแบ่งปันไปกับเรามีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

bottom of page