top of page
มังกรฟ้า.png

มังกรฟ้า ถูกรางวัลต้องทำอย่างไร?

เมื่อลูกค้าถูกรางวัล จะมี SMS แจ้งเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้น ลูกค้าที่ถูกรางวัล

มี 2 ทางเลือกในการขึ้น เงินรางวัล

1. คือการมารับสลากฯเพื่อนำไปขึ้นเงินเอง หรือ

2. ให้มังกรฟ้า บริการขึ้นเงินให้ เพียงแค่กรอกข้อมูลธนาคาร

หลังจากนั้นรอรับเงินรางวัลได้เลยค่ะ

S__114188572.jpg
S__114188573.jpg
S__114188574.jpg

กรณีลูกค้าถูกรางวัล มังกรฟ้า วิธีแจ้งรับรางวัลมี 2 วิธีครับ 

แบบที่ 1. ลูกค้าสามารถแจ้งรับลอตเตอรี่ตัวจริงกับตัวแทนเพื่อนำลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นเงินรางวัลเองได้ครับ (ส่วนนี้ตัวแทนจะต้องทำการแจ้งเรื่องมายังตัวแทนต้นสายหรือยี่ปั๊วครับ) ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะได้รับลอตเตอรี่ใบจริงครับ (เนื่องจากณตอนนี้ลอตเตอรี่ส่วนกลางมีจำนวนมากกว่า 2,000,000 ใบ การที่จะหาตัวถูกรางวัลเพียงไม่กี่ใบค่อนข้างค้นหาลำบากครับจึงต้องใช้เวลาพอสมควรครับ)

แบบที่ 2. ลูกค้าสามารถแจ้งรับรางวัลแบบรับเงินโอนจากมังกรฟ้า หลังจากที่ระบบทำการตรวจรางวัลส่ง sms แจ้งเตือนผลถูกรางวัลไปยังลูกค้า ตัวแทนต้องติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามการคืนเงินรางวัล หากลูกค้าเลือกแบบข้อ 2. นี้ ตัวแทนจะต้องขอข้อมูลเลขบัญชีการโอนเงินถูกรางวัลกับลูกค้าครับ 

ค่าธรรมเนียม22.jpg
flow cc-01.jpg
bottom of page